ŚCIWIARSKI NIERUCHOMOŚCI

41-200 Sosnowiec
ul. Kościelna 18/9

tel 32-290-29-05
tel 32-290-29-06